Nagovor ravnateljice GES҆ Trbovlje regijskega sreńćanja mladih raziskovalcev v Trbovljah

Dragi mladi raziskovalci, spoŇ°tovani mentorji, cenjeni ocenjevalci!

Vesela in pońćaŇ°ńćena sem, da je Zasavje postalo samostojna regija v sistemu tekmovanj mladih raziskovalcev Slovenije in da vas lahko nagovorim na prvem regijskem sreńćanju. Da mladi ńćutite pripadnost domańćemu okolju, izkazujejo tudi vaŇ°e raziskovalne naloge, ki v veliki meri obravnavajo lokalno tematiko. Zato sem preprińćana, da smo upravińćili naŇ°o pobudo po samostojni regiji, ki so jo podrli tudi Ňĺupani vseh treh zasavskih obńćin. Tudi na tem mestu se za njihovo podporo in sponzorstvo iskreno zahvaljujem.
Da na mladih svet stoji, je stara modrost. Preprińćana sem, da boste velik del tega plemenitega bremena prevzeli ravno vi, ki ste pripravljeni narediti nekaj veńć, kot zahteva uńćni nańćrt. VaŇ°e raziskovalne naloge so dokaz vaŇ°e vedoŇĺeljnosti, vaŇ°ih talentov in vaŇ°ega zavedanja, da se je potrebno do odgovorov dokopati z lastnim trudom. Znanje, ki ste ga pri tem pridobili, predstavlja trdne temelje vaŇ°ega napredka. Raziskovalno delo pomeni najviŇ°jo stopnjo uporabe pridobljenega znanja in je gonilo razvoja ńćloveŇ°tva. Verjamem, da bomo ńćez nekaj let brali o vaŇ°ih strokovnih raziskavah in takrat se bomo spomnili danaŇ°njega dne. Ponosni bomo, da ste kamenńćek na svoji poti do uspeha dodali ravno danes, tu.
Vsem sodelujońćim raziskovalcem, mentorjem in ocenjevalcem se zahvaljujem za vaŇ° prispevek in vam Ňĺelim Ň°e obilo veselja in uspehov na raziskovalnem podrońćju

Jelena KerŇ°nik, ravnateljica.