Raziskovalne naloge v letu 2022

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

OŠ interdisciplinarno področje OŠ Litija

 Komponiranje
in
števila

Eva Forte
in
Žiga Cvikl
Šef Miklavž

 

OŠ inovacijski projekti

OŠ Tončke Čeč Trbovlje

Voda – neizkoriščen potencial turistične ponudbe v občini Trbovlje

Ćosić Hana,  Ana Neža Detela  in Lara Hočevar Arh Mojca
in
Božiček Simnovčič Tanja
OŠ ekologija z varstvom okolja

OŠ  Trbovlje

Plastika – grožnja ali fantastika? Dimec Aljaž,
Mia Smrekar in Ajda Glavač
Urška Jerman
 SŠ interdisciplinarno področje

SŠ Zagorje

Mladostnik in spanje

Elma Bešić, Nika Lovše in Tinkara Pervinšek  Stana Kovač, Pirnar Živa, Marija Urbančič Suhadolnik in Nina Pokorn