Osnovnošolci 2020

Najpogostejša divjad našega kraja

Povzetek:
V tej raziskovalni nalogi, je navedenih nekaj osnovnih in nekaj manj znanih podatkov o divjadi. Alina je imela več znanja o tej temi, saj je njen dedek lovec. Jaz pa z druge strani ne veliko. Večina podatkov smo našle v različni literaturi (knjige, splet, ustno izročilo) Raziskovalno nalogo smo razdelile na dva dela in to na teoretični, v katerem se opisuje zgradba in posamezne značilnosti za določene živali in na drugi del v katerem smo se odpravile na teren in same raziskovale o divjadi.

Abstract:
In this study some basic and less known wildlife information is provided. Alina had more knowledge on the stated subject since her grandfather is a hunter. On the other hand I did not. Most of the information was found in various literature (books, internet, oral tradition). The study is divided into two parts i. e. a theoretical one describing the structure and individual characteristics for certain animals and  practical one exploring on the fileds the wildlife by ourselves.

Avtorici: Alina Draksler, Lejla Rotić
Mentorici: Ljudmila Gornik in Marjana Pograjc Debevc
Šola: OŠ NHR Hrastnik
Področje raziskovanja: OŠ biologija