Raziskovalne naloge v letu 2020

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

OŠ biologija OŠ NHR Hrastnik Najpogostejša
divjad našega kraja
Alina Draksler  Lejla Rotić Gornik Ljudmila
Marjana
Pograjc Debevc
SŠ interdisciplinarno SŠ Zagorje Alkohol in mladi Razija Bajrić Maruša Klančišar Kovač Hace Stana
Klun Barbka
Živa Pirnar