Raziskovalne naloge v letu 2023

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

SS interdisciplinarno področje SŠ Zagorje

Uporaba in gnojenje rastlin s fermentacijsko tekočino, ki je stranski produkt pri kompostiranju

Elma Bešić,
Nika Lovše
in
Tinkara Pervinšek
Stana Kovač  Hace

Omahne Mojca

Marija Urbančič Suhadolnik

SS ekologija

GESŠ Trbovlje

Onesnaženost zasavskih površinskih voda

Alina  Draksler
in
Vanja Hafner

Aleksander Medveš
SS fizika

GESŠ Trbovlje

Meritve spremembe kapacitete baterije telefona

Jaka Kmet,
Jan Tomažin

Petra Zelenšek