SODELUJOČE ŠOLE

O s n o v n e   š o l e 
                     Š o l a                                   Š o l s k i   k o o r d i n a t o r j i           
OŠ Ivana Cankar, Trbovlje  Jerica  Rajšek
OŠ Tončka Čeč, Trbovlje  Zora Bezgovšek
OŠ Trbovlje, Trbovlje  Katja Dragar
OŠ narodnega heroja Rajka, Hrastnik  Ljudmila Gornik
OŠ Ivana Skvarče, Zagorje  
OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje  Bronislav Urbanija
OŠ Ivana Kavčiča, Izlake  Sanja Šikovec
S r e d n j e   š o l e
Š o l a Š o l s k i   k o o r d i n a t o r j i 
STPŠ, Trbovlje Aljoša Berk
GESŠ, Trbovlje Katarina Bola Zupančič
Srednja šola Zagorje Stana Kovač Hace