Ana Dimnik – Trboveljčanka, Slovenka

Povzetek:
Dimnikova hiša v Trbovljah skriva zaklad, ki ga ne poznajo niti Trboveljčani niti obiskovalci Trbovelj. Mislimo, da je kulturna dediščina, ki nam jo je zapustila Ana Dimnik, vredna, da jo ponosno predstavimo širši slovenski javnosti.
Ana Dimnik je bila predana mama sinu Ivanu, poslovna ženska in velika domoljubka. Skrbela je za družino, še posebej za sina, ki se je šolal doma in v tujini. Skrbela je za dom in vrt, pomagala vsem, ki so jo prosili. Vodila je gostilno, svoje zaslužke pa znala deliti med pomoči potrebne. Zavzemala se je za svoje ideale; bila je velika ljubiteljica vsega slovenskega: jezika, časnikov in knjig, kulturnih dogodkov in društvenega udejstvovanja.
Zaradi njene zasebne in javne angažiranosti se je je prijelo ime “slovenska mati” iz Trbovelj.
Spominska soba ponudi vpogled v njeno zasebno in javno življenje, na ogled so številni avtentični dokumenti iz druge polovice 19. stoletja. Turiste vabimo v Trbovlje, še posebej v Anino spominsko sobo.

Ključne besede: Dimnikova hiša, predana mama, poslovna ženska – gostilničarka, zavedna Slovenka, spominska soba

Abstract:
The family Dimnik’s house in Trbovlje hides a special treasure that has not been well known. The authors of this research paper believe that the cultural heritage left by Ana Dimnik is worth being presented to the wider Slovenian public.
Ana Dimnik was a dedicated mother to her son Ivan, she was a business woman and a great patriot. She took care of her family, particularly for her son who got education in the home land and abroad. She also took care of their home and garden, and she was always willing to help other people.
She ran the inn and the profit made by it was often shared among the people in need. She stood up for her beliefs. She was an important supporter of the use of the Slovene language in the public life, the use of some Slovene newspapers and books, she supported some cultural events as well as different society activities.
She was called “the Slovene mother” from Trbovlje for her enthusiastic private and public engagement.
Ana Dimnik’s memorial room provides an insight into her private and public life. There are several authentic documents from the second half of the 19th century to be found in the room.
Tourists are welcome to Trbovlje, particularly to Dimnik’s memorial room.

Key words: the family Dimnik’s house, a dedicated mother, a business woman – an inn owner, a Slovene patriot, a memorial room

Avtorja: Lora Naglav, Blaž Cestnik
Mentorica: mag. Mojca Lazar Doberlet
Šola: Osnovna šola Ivana Cankarja
Področje raziskovanja: OŠ zgodovina

levo