Astrološki znaki

Povzetek:
Za to temo najine raziskovalne naloge sva se odločili zato, ker želiva izvedeti ali naš astrološki znak res vpliva na naš način vedenja in življenja. Tema naju zanima zato, ker tudi sami vidiva nekaj podobnosti, čeprav ne vseh. Kar sva izvedeli, naju je tudi malo presenetilo.
Najprej sva poiskali na spletu posamezne značilnosti za vsak znak in sestavile anketo. To anketo sva razdelili učencem tretje triade.
Nekaj najinih hipotez je držalo druge ne. Kar pa sva ugotovili pa je, da čeprav je odvisno v katerem znaku se rodiš, je tvoja osebnost odvisna tudi od drugih stvari.
Pri nekaterih odgovorih so bili učenci soglasni, pri drugih pa čisto razdvojeni.

Abstract:
Due to the fact that we want to find out if and how our astrology sign affects our behaviour and way of life we decided this would be the theme of our study. Additionally, we are interested in the a. m. theme because we see some similarities between that. The results found out surprised us.
Firstly, we established individual characteristics of each zodiac sign and made a survey and
distributed the survey among students of the seventh, eighth and ninth grade.
Some of our predictions were true and others false. We found out despite the fact that it is important in which sign you are born your personality also depends on other matters.
Regarding some answers students were consensus and their other answers were completely different.

Avtorici: Tjaša Kajič, Polona Kajič
Mentorici: Ljudmila Gornik in Edina Gerzić
Šola: OŠ NHR Hrastnik
Področje raziskovanja: OŠ astronomija ali fizika

levo