Dejavniki, ki vplivajo na izbiro poklica

Povzetek:
Za raziskovalno nalogo »Dejavniki, ki vplivajo na izbiro poklica« sem se odločila, ker se mi je tema zdela zelo zanimiva in je v današnji družbi vedno bolj aktualna. Naloga temelji na anketnem vprašalniku, ki so ga reševali gimnazijci, nanaša pa se na dejavnike, ki po mojem mnenju najbolj odločilno vplivajo na izbiro srednje šole in posledično na izbiro poklica. Sama menim, da na poklicne odločitve vplivajo predvsem ocene, družina in osebne lastnostni posameznika. Dejavniki se tudi zelo hitro spreminjajo, saj se spreminja tudi družba in lahko bi rekli, da je njihov vpliv vsako leto različno močan. V nalogi pišem o tem, kaj sploh so dejavniki, kateri so najpogostejši, kako nanje gleda stroka in seveda, kaj si o njih mislijo mladi.

Ključne besede: Osnovna šola Ivana Kavčiča, Izlake, Ivan Kavčič..

Abstract:
I have chosen this research topic because I find it interesting and I think it is getting more and more important every day.The research paper is based on the questionnaire which was answered by the secondary school students and applies to factors which, in my opinion, decisively influence the choice of a secondary school and consequently, the profession. I believe that assesment, family and personal characteristics are the main factors which influence career decisions. These factors vary because of the social changes and one could say that the factors’ influence is more intense every year. The research defines these factors, explains their frequency, professional views and the views of the youngsters.

Key words: Primary school Ivana Kavčiča, Izlake, Ivan Kavčič.

Avtorica: Nika Bajda
Mentorica: Ines Kolar
Šola: Osnovna šola Ivan Cankar, Trbovlje
Področje raziskovanja: OŠ psihologija

levo