Oddaja prijave


Podrobnosti dogodka

  • Date:

Oddaja prijave 2.3. 2021 do 14.00

  • oddaja naloge:  elektronska (v pdf, maksimum do 5 MB) in natisnjena verzija ( naslov GESŠ Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje s  pripisom raziskovalna naloge),
  • oddaja  povzetka naloge v wordovem dokumentu do 1500 besed s presledki (omejitev v sistemu zotkis), s prevodom  v angleščino, pošljete na moj elektronski naslov (za slovnično pravilnost odgovarjate sami) zupancic@gess.si,