Iz Trbovelj v hribe

Povzetek:
Zasavsko hribovje je del posavskega hribovja, ki leži na severu in jugu reke Save vse od Ljubljane do reke Sotle. Na severu ga omejujejo reke Nevljica, Motnišnica, Bolska, Voglajna, Šmarski potok in Mestinjščica. Na jugu poteka meja po podoljih, kjer poteka tudi avtocesta Ljubljana – Zagreb. Predstavljajo ga hribi ki segajo do nekaj čez 1000m. Zasavski hribi so zelo obiskani in dostopni, zato sem se odločila da primerjam nekaj najbolj obiskanih, meni najbližjih hribov. Izbrala sem Mrzlico, Kal, Kum in Sveto Planino. V uvodu sem si zastavila, da dokažem, da se prav za vsakega najde kakšen kotiček v Zasavskem hribovju. Pri vseh vrhovih sem primerjala ponudbo in stanje planinskih koč, razglede z vrhov, stanje poti. Vse primerjave sem tabelirala. S pomočjo primerjav sem kasneje tudi izbrala kateri od izbranih vrhov je najbolj primeren za družine z otroki, za pohodnike, ki so že bolj izkušeni, za ”izletnike”, ki se na vrh raje pripeljejo z avtom in uživajo ob razgledu in prijetnem vzdušju v koči seveda pa nisem pozabila na začetnike, oziroma tiste, ki nimajo veliko kondicije za v hribe. Ugotovila sem, da nobeden od vrhov ni idealen za vsakega. Pri vsaki poti ali koči se najde kakšna pomanjkljivost. A vendar mi je uspelo dokazati, da se za vsakega najde vsaj en hrib, ki bi ga lahko obiskal vsaj enkrat na mesec.

Ključne besede: zasavsko hribovje, pohodništvo, planinske poti, planinske koče, Trbovlje.

Abstract:
Zasavje’s hills are part of the Posavje’s hills, which are located on southern and northern side of the Sava river all the way from Ljubljana to the Sotla river. On the north the hills border on the Nevljica river, Motnišnica river, Bolska river, Voglajna river, Šmarje stream in Mestinjščica river. The southern border of Posavje’s hills are valleys where highway Ljubljana – Zagreb takes place. The hills are around 1000m high. Zasavje’s hills are very visited and easily accessible and that’s why I decided to compare some of nearby hills. I chose Mrzlica, Kal, Kum and Sveta Planina. In the following introduction I decided to prove that for everyone there is at least one hill in Zasavje. I was comparing mountain lodges, views from the top, and paths. I put results in the table. Then I decided (with the help of my researches) which hill is the most suitable for which type of hiker (for example: families with kids, very active hikers, inactive hikers and so on). I realised that not every hill is for everyone. But however, I proved that there is at least one hill for anyone.

Key words: zasavje’s hills, hiking, hiking paths, mountain lodges, Trbovlje.

Avtorica: Ana Špajzer
Mentorica: Katarina Bola Zupančič
Šola: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Področje raziskovanja; SŠ geografija

levo