Ko mediji postanejo naše življenje

Povzetek:
V naši raziskovalni nalogi smo poskušali raziskati kako in koliko mladi uporabljamo digitalne medije. Spoznali smo, da vplivajo na naše stanje in počutje ter da so močno povezani z delovanjem možganov. Raziskovali smo, da je uporaba digitalnih medijev odvisna od spola uporabnikov, saj fantje in dekleta digitalne medije uporabljajo za različne namene. Raziskovali smo tudi, da digitalni mediji vplivajo na naše družabno življenje. Ugotovili smo tudi za kaj sploh uporabljamo digitalne medije in da jih v veliki meri uporabljamo, da se povežemo s prijatelji, svetom in se seznanimo z novicami iz sveta. Zanimalo nas je, katere podatke mladi delimo na spletu in ugotovili smo, da na družbenih omrežjih delimo predvsem slike ter tudi kratke videe, da jih lahko pogleda veliko število ljudi.

Ključne besede: digitalni mediji, možgani, družbena omrežja, televizija, računalnik, pametni telefon, video igrice, zasvojenost, problematična raba interneta.

Abstract:
We were researching how does the media impacting on our condition and feeling so as the condition for our brains. We found out, that the usage of social media also depends of the sex of the person and for what do boys and girls use social media. Social media also influences on our social life. We have also found out for what reasons do we use medias and that we use them in a lot of ways to connect with friends, the world and to keep up with the news. We were also interested which information and content we share on the internet and we found out that we mostly share pictures as well as short videos so that a lot of people can see.

Key words: digital media, brains, social media , television, computer, smartphone, video games, addiction, problematic usage of the internet.

Avtorji: Barbara Drnovšek, Tia Dolinšek, Dominik Janc
Mentorici: Katja Dragar, Urška Jerman
Šola: Osnovna šola Trbovlje
Področje raziskovanja: OŠ psihologija

levo