Med ali kaj drugega

Povzetek:
Idejo za raziskovalno nalogo sva dobili ob prebiranju članka »Ali nam cvetni prah lahko pove, kakšen med jemo?« Ker se raziskovalnih nalog lotevava prvič, sva se pri izvedbi naloge osredotočili na razvijanje metod in oblik dela, s katerimi se da odgovoriti na zgornje vprašanje. Tako sva raziskali, kakšne vrste medu najdemo na našem tržišču, kako se lahko določi vrsto pelodnega zrna v medu ter katere vrste medu vsebujejo pelodna zrna in katere ne. Sledilo je raziskovanje pod mikroskopom. Želeli sva poiskati metodo, s katero lahko določimo, kakšen med jemo.
Najine ugotovitve so naslednje:

  1. Preiskovali sva dve vrsti medu, v katerih nisva našli sledi pelodnih zrn. Lahko sklepava, da nista prava.
  2. Ugotovili, da Medex prodaja kvalitetne vrste medu .
  3. Z raziskovalno nalog sva se naučili nekaj novih tehnik raziskovanja, ki jih pri pouku nisva usvojili (samostojno mikroskopiranje, priprava preparatov).

Abstract:
We got the idea for our assignment after reading an article called “Ali nam cvetni prah lahko pove kakšen med jemo or can pollen tell us what kind of honey we eat?”. Sinse this is our first time doing this kind of an assignment we decided to focus on evolving different methods and approaches of research by which we could answer the given question. So we tried to find out what sorts of honey can be found on our market, how can sorts of pollen seeds be defined. We tried to answer the question which sorts of honey include pollen seeds. Then it was time to use the microscope. We wanted to find a method by which we could define what kind of honey we eat.
These are our findings:

  1. We studied two types of honey where we didn’t found pollen seeds. So they are probably unreal.
  2. We have noted that Medex sells quality honeys.
  3. We have also learned some new techniques of exploration, which we didn’t know before.

Avtorici: Dolanc Metka, Gajšek Laura
Mentorica: Katja Dragar
Šola: Osnovna šola Trbovlje
Področje raziskovanja; OŠ biologija

levo