Piti ali ne piti? Čebula že ve..

Povzetek:
Idejo za raziskovalno nalogo smo dobili, ko smo se pogovarjali o onesnaženosti vode in smo želeli ugotoviti, ali je voda pitna ali ne. Ko smo ta poskus izvedli s čebulnim testom, smo ugotovili, da bi lahko enak poskus izvedli tudi na živilih. Izbrali smo si živila, ki jih smernice zdrave prehrane priporočajo, in tista, ki jih odsvetujejo.
Zanimalo nas je, če je rast korenin uspešnejša v živilih, ki jih priporočajo smernice zdrave prehrane. Zanimal nas je tudi pH živil —tekočin in pa koliko koreninic zraste na čebulici.
Po izvedbi poskusa smo bili najbolj presenečeni nad rezultati pri kokakoli, kjer smo dobili zelo zanimive rezultate. Prvih nekaj dni je rast korenin v kokakoli, verjetno zaradi velike pristnosti sladkorja, potekala zelo hitro. Nato pa se je rast zaustavila. Sklepali smo, da je korenine začel delovati kofein, ki je ustavil rast in poškodoval čebulo. Zanimivi so bili tudi rezultati rasti korenin v slani vodi. Iz čebulice niso pognale le koreninic, razvil se je poganjek ‒ čebula. Očitno je bilo, da je naša raztopina soli delovala kot dobra medcelična raztopina, ki je omogočila hitro rast. Da bi izvedeli kaj več, smo se lotili še merjenja pH-raztopin.
S poskusom smo potrdili, da korenine čebulic (verjetno pa tudi druga bitja) za rast potrebujejo bolj ali manj nevtralno okolje, sladkor in fiziološko raztopino.

Abstract:
We got the idea for our research paper, when we were discussing about water pollution and we wanted to discover if the water is drinkable or not. When we did the onion test, we discovered that we could do the same experiment with different drinks. We chose the drinks based on recommends of healthy eating.

Avtorji: Katarina Jančič, Jan Tomažin, Eva Ule
Mentorici: Katja Dragar, Urška Jerman
Šola: Osnovna šola Trbovlje
Področje raziskovanja: OŠ biologija

levo