Slikanje z nuklearno magnetno resonanco

Povzetek:
V najini raziskovalni nalogi sva poskušali razložiti slikanje z NMR na bolj poljuden način z izvedbo eksperimentov in z uporabo tehnologije in programa z laboratorijskimi vajami. Vaje sva izvedli na Srednji tehnični in poklicni šoli Trbovlje, program pa sva dobili iz Zdravstvene fakultete.

Ključne besede: slikanje, nuklearna magnetna resonanca, eksperiment.

Abstract:
In our research paper we tried to explain NMR scanning in a more non-technical way by carrying out experiments and using technology and program with laboratory exercises. We conducted the exercises at the secondary technical and vocational school Trbovlje, and we received the program from the Faculty of Health Sciences.

Key words: imaging, nuclear magnetic resonance, experiment.

Avtorici: Patricia Letica, Eva Veteršek
Mentorica: Barbka Klun
Šola: Srednja šola Zagorje
Področje raziskovanja: SŠ fizika

levo