Stočnice in posledice uživanja fižola

Povzetek:
Za temo raziskovalne naloge sem si izbrala stročnice, saj je OZN leto 2016 razglasila za Mednarodno leto stročnic.
V raziskovalni nalogi bom predstavila vrste stročnic in njihove lastnosti. Nato se bom posvetila stročnici, ki je v Sloveniji najbolj poznana – fižolu. Torej fižol bom predstavila od njegovega vzklitja do posledic, ki jih imamo pri uživanju le-tega.
Cilj raziskovalne naloge je predstavitev stročnic, pridelava fižola in ugotovitve posledic njegovega uživanja. Del naloge bom opremila tudi s podatki iz ankete, ki jo bom opravila z lokalnimi vrtičkarji.

Ključne besede: stročnice, fižol, posledice uživanja fižola, vetrovi.

Abstract pulses and the implications of beans eating:
The theme of my study are pulses due to the fact that United Nations 2016 declared as the international year of pulses.
The present study introduces the types of pulses and their characteristics. In the following the most known Slovene type of pulses is presented i. e. beans. Accordingly, beans are presented from the germination to the implications arising from the eating of beans.
The study aim is to present pulses, the cultivation of beans and findings regarding the beans eating implications. The part of my study is equipped with the data obtained from the survey implemented among our local growers.

Key words: pulses, beans, beans eating implications, flatulence.

Avtorica: Špajzer Nika
Mentorica: Ljudmila Gornik
Somentorici: Vesna Žnidar Kadunc, Romana Verdel
Šola: Osnovna šola narodnega heroja Rajka, Hrastnik
Področje raziskovanja: OŠ biologija

levo