V omari ni sonca – razkritje (istospolne) identitete staršem

Povzetek:
Prvotni namen raziskovalne naloge z naslovom »V omari ni sonca —razkritje (isto)spolne identitete staršem«, je bil na začetku le raziskati to, po mojem mnenju, premalo raziskano področje, a se je kmalu razvila tudi želja po pomoči ljudem, ki se srečujejo s takšnimi situacijami. Ob intervjuvanju staršev sem ugotovila, da so skoraj vsi starši pri svojih otrocih zaznali drugačnost že pred razkritjem in da so skoraj vsi starši o otrokovi drugačnosti že prej razmišljali in niso izključevali možnosti, da je njihov otrok morda istospolno usmerjen. Raziskovala sem zgodbe družin, ki se spopadajo z otrokovo istospolno usmerjenostjo.

Ključne besede: Istospolna usmerjenost, razkritje, starši, otroci.

Abstract:
The primary purpose of this assignment, titled » Ain’t no sunshine in the closet —coming out to parents« was merely to research, what is in my opinion, a very poorly researched area, however a wish to help people in this situation, quickly developed. When interviewing the parents, I discovered that most of them detected difference even prior to their child’s coming out and that they all thought about it and didn’t exclude their child’s different sexual orientation out of the picture. I researched stories of families, who battle with homosexuality.

Key words: Homosexuality, coming out, parents, kids.

Avtorica: Lara Buzina
Mentorica: Nasta Doberlet Bučalič
Šola: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ sociologija

levo