Vpliv koncentracije kisika na aerobno čiščenje odpadnih voda

Povzetek:
Čistilna naprava Trbovlje temelji na biološkem čiščenju odpadnih voda. Surova odpadna voda gre sprva skozi predčiščenje, nato pa v večje bazene, kjer sledi biološko čiščenje. Le-to temelji na procesu nitrifikacije, tj. biološki oksidaciji dušika, kjer se amonijev dušik spremeni v nitrite (Nitrosomonas bakterije) in nitrate (Nitrobacter). Prebivalci Trbovelj dnevno spustijo 2,7 milijona litrov odpadne vode, v kateri je koncentracija raztopljenih snovi manjša kot pa v nekaterih drugih krajih. Čistilna naprava Trbovlje izvaja nitrifikacijo s prisotnostjo kisika do zgornje meje do 3,0 mg/L. Najina raziskava je temeljila na spreminjanju zgornje meje koncentracije kisika na 2,5 mg/L in 2,00 mg/L. Iz meritev sva ugotovila, da lahko nitrifikacija poteče tudi z manj raztopljenega kisika. Ker pa se za manjše koncentracije kisika, posledično porablja tudi manjša moč motorja, lahko iz tega ugotovimo, da zmanjšamo porabo energije čistilne naprave, ter posledično zmanjšamo stroške.

Ključne besede: nitrifikacija, nitrosomonas, nitrobacter, koncentracije.

Abstract:
The cleaning plant Trbovlje cleans waste water biologically. First, dirty water goes through precleaning and then into bigger pools, where biologicalcleaning starts. This cleaning is based on the process of nitrification (biological oxidation of nitrogen), where the amonium nitrogen turns into nitrites (Nitrosomasbacteria) and nitrates (Nitrobacter). The residence of Trbovlje releases 2.7 million liters of waste water daily, where the concentration of certain substances is lower than in other towns. The cleaning plant Trbovlje performs nitrification with the presence of oxygen up to 3 mg/L. Our research looked at changing the upper bound on the concentrations of oxygen to 2,5 mg/L and 2,00 mg/L. It was concluded that nitrification is still possible in lower concentrations of oxygen. Because a lower input of oxygen requires less power, we have thus shown a possible way of reducing energy costs for cleaning plants. .

Key words: nitrification, nitrosomonas, nitrobacter, concentrations.

Avtorja: Ema Kurent, Juš Navratil
Mentorja: Gašper Princ, Aleksander Medveš
Šola: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ biologija

levo